Forventet indskud DKK
   
Hvor ofte forventer du at sætte penge ind på dine konti?
   
Hvor meget forventer du at indsætte om måneden?
   
Hvem kommer til at sætte penge ind på dine konti? 
 
Hvordan bliver pengene sat ind på dine konti?
 
 
Hvorfra kommer pengene som bliver sat ind på dine konti?


 

Ifølge Hvidvaskloven skal Ikano Bank afklare, hvordan du har tænkt dig at anvende opsparingskontoen.


 

Du kan læse om de forskellige produkter, produktvilkår m.m. på ikanobank.dk/opsparing

Du skal udfylde dine kontaktoplysninger. På næste side skal du bruge dit NemID. Ikano Bank modtager oplysninger om dit navn, adresse og cpr. nummer fra NemID og Det Centrale Personregister.
Privat telefonnummer
Mobilnummer
E-mail
Vi sender information om kontoen til denne e-mail-adresse.
Bekræft e-mail
   
   
Danmark er en del af et internationalt forum, der samarbejder om at undgå skatteunddragelse og har i den forbindelse indgået aftale om udveksling af skatteoplysninger med andre lande. På den baggrund er Ikano Bank forpligtet til at afklare om du/I eventuelt har nogle skatteforpligtelser i USA. Læs mere her
 
Vælg venligst nedenfor:

For at vi kan oprette en konto, skal vi have kopi af gyldig legitimation i form af BÅDE
• Kopi af gyldigt sundhedskort (sygesikringsbevis)
og
• Kopi af gyldigt dansk kørekort, pas eller opholdstilladelse

Legitimationen kan enten uploades nedenfor eller indsendes til opsparing@ikano.dk. Hvis I er to kontohavere, skal vi bruge papirerne fra jer begge to.

Krav til filer: maks. 5 mb pr. fil. Der kan uploades pdf, jpg og png filer. Du kan tage et foto med din mobiltelefon og uploade det.

Gyldigt sundhedskort (sygesikringsbevis)
Gyldigt dansk kørekort, pas eller opholdstilladelse