Forventet indskud DKK

Ifølge Hvidvaskloven skal Ikano Bank afklare, hvordan du har tænkt dig at anvende opsparingskontoen.

Du kan læse om de forskellige produkter, produktvilkår m.m. på ikanobank.dk/opsparing

Du skal udfylde dine kontaktoplysninger. På næste side skal du bruge dit NemID. Ikano Bank modtager oplysninger om dit navn, adresse og cpr. nummer fra NemID og Det Centrale Personregister.
Privat telefonnummer
Mobilnummer
E-mail
Vi sender information om kontoen til denne e-mail-adresse.
Bekræft e-mail
For at vi kan oprette en konto, skal vi have kopi af gyldig legitimation i form af BÅDE
• Kopi af gyldigt sundhedskort (sygesikringsbevis)
og
• Kopi af gyldigt dansk kørekort, pas eller opholdstilladelse

Legitimationen kan enten uploades nedenfor eller indsendes til opsparing@ikano.dk. Hvis I er to kontohavere, skal vi bruge papirerne fra jer begge to.

Krav til filer: maks. 5 mb pr. fil. Der kan uploades pdf, jpg og png filer. Du kan tage et foto med din mobiltelefon og uploade det.

Gyldigt sundhedskort (sygesikringsbevis)
Gyldigt dansk kørekort, pas eller opholdstilladelse