Forventet indskud DKK
   
Hvor ofte forventer du at sætte penge ind på dine konti?
   
Hvor meget forventer du at indsætte om måneden?
   
Hvem kommer til at sætte penge ind på dine konti? 
 
Hvordan bliver pengene sat ind på dine konti? 
 
Hvorfra kommer pengene som bliver sat ind på dine konti?


 

Ifølge Hvidvaskloven skal Ikano Bank afklare, hvordan du har tænkt dig at anvende opsparingskontoen.


 

Du kan læse om de forskellige produkter, produktvilkår m.m. på ikanobank.dk/opsparing

Du skal udfylde dine kontaktoplysninger. På næste side skal du bruge dit MitID. Ikano Bank modtager oplysninger om dit navn, adresse og cpr. nummer fra Det Centrale Personregister og verificerer dig via MitID.
Privat telefonnummer
Mobilnummer
E-mail
Vi sender information om kontoen til denne e-mail-adresse.
Bekræft e-mail
   
   
Danmark er en del af et internationalt forum, der samarbejder om at undgå skatteunddragelse og har i den forbindelse indgået aftale om udveksling af skatteoplysninger med andre lande. På den baggrund er Ikano Bank forpligtet til at afklare om du/I eventuelt har nogle skatteforpligtelser i USA. Læs mere her
 
Vælg venligst nedenfor:

For at vi kan oprette en konto, skal vi have kopi af gyldig legitimation i form af BÅDE
• Kopi af gyldigt sundhedskort (sygesikringsbevis)
og
• Kopi af gyldigt dansk kørekort, pas eller opholdstilladelse

Legitimationen kan enten uploades nedenfor eller indsendes til opsparing@ikano.dk. Hvis I er to kontohavere, skal vi bruge papirerne fra jer begge to.

Krav til filer: maks. 5 mb pr. fil. Der kan uploades pdf, jpg og png filer. Du kan tage et foto med din mobiltelefon og uploade det.

Gyldigt sundhedskort (sygesikringsbevis)
Gyldigt dansk kørekort, pas eller opholdstilladelse

    Oplysning om behandling af personoplysninger

For at kunne indgå en aftale med dig/jer behandler Ikano Bank de i ansøgningsskemaet indtastede
personoplysninger, og Ikano Bank er ansvarlig for behandling af dine/jeres personoplysninger. Alle
personoplysninger behandles i henhold til Ikano Banks persondatapolitik, der afspejler den til enhver tid
gældende lovgivning. Du/I kan læse Ikano Banks persondatapolitik herunder, hvordan vi behandler
personoplysninger her. Persondatapolitikken indeholder bl.a. oplysning om dine/jeres rettigheder, oplysning
om Ikano Banks sikkerhedspolitik og sletningspolitikker, klagemuligheder mm. Den indeholder også information
om, hvordan vi behandler dine/jeres personoplysninger til markedsføringsformål. Du/I kan når som helst gøre
indsigelse mod behandling af dine/jeres personoplysninger til markedsføringsformål. Persondatapolitikken er
tilgængelig på Ikano Banks hjemmeside. Eventuelle spørgsmål kan rettes til persondatabeskyttelse@ikano.dk